คู่มือการใช้งานระบบ
หากท่านประสบปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาศึกษา คู่มือการใช้งานเบื้องต้น หรือติดต่อหน่วยงานตามที่อยู่ด้านล่าง


ผู้รับผิดชอบวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร/โทรสาร : 0-2470-8647


ผู้รับผิดชอบวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3540-41 โทรสาร 0-2623-5713